Cursus werken met MasterTunes in de praktijk

In deze cursus werken we met MasterTunes

Datum : 11 maart 2023
Locatie : Den Haag zuid

De frequenties in de tunes zorgen ervoor dat er blokkades opgeruimd worden. Er zijn A MasterTunes die blokkades opheffen en de verbinding met het eigen hart herstellen. Daarnaast zijn er zijn B MasterTunes die blokkades opheffen en er voor zorgen dat het brein uit kan voeren wat het hart ingeeft, waardoor de mens niet meer overheerst wordt door bijvoorbeeld angst, dwangneuroses, schuld of pijn. Vervolgens kan de innerlijke kracht (scheppingskracht, creatiekracht en genezingskracht) ingezet worden om problemen en klachten te overwinnen.

MasterTunes stimuleren alle positieve herstelkrachten en weren alle negatieve invloeden van binnenuit en van buitenaf. Ze helpen ons om vanuit onze innerlijke kracht te leven en zo min mogelijk beïnvloed te worden door allerlei machtssystemen.

MasterTunes geven inzichten en brengen processen op gang, waardoor de mens zijn eigen bestaansrecht weer terug krijgt en het heft weer in eigen hand kan nemen. Deze processen zorgen ervoor dat men bijvoorbeeld kan ontdekken waar men niet durft te voelen of naar te kijken, wat er wordt ontweken of waar men geen verandering in aan durft te brengen, wat de gewoonte patronen zijn en waar men het slachtoffer is van de eigen persoonlijkheid, wanneer er nog te veel meegepraat wordt met de ander, waar de verborgen agenda’s zitten en het eigen belang, op welke cruciale punten er nog te veel compromissen gesloten worden en teveel afgewacht wordt en men niet zelf de leiding neemt en door welke machtssystemen men beïnvloed wordt.

Meer informatie over Praktijk Maartje Zuiddam voor Multidimensionale Kinesiologie